RSS skratky

RSS

RSS je skratka pre Really Simple Syndication.

An XML špecifikácia značkovania pre syndikáciu a zdieľanie obsahu. poskytuje obchodníkom a vydavateľom spôsob, ako automaticky doručovať a združovať svoj obsah. Predplatitelia dostávajú automatické aktualizácie pri každom zverejnení nového obsahu.