RTB skratky

RTB

RTB je skratka pre Ponúkanie cien v reálnom čase.

Metóda a technológia, pomocou ktorej sa reklamný inventár draží, kupuje a predáva na základe zobrazenia.