SaaS skratky

SaaS

SaaS je skratka pre Softvér ako služba.

SaaS je softvér hostený v cloude spoločnosťou tretej strany. Marketingové firmy často používajú SaaS na uľahčenie spolupráce. Ukladá informácie v cloude a príklady zahŕňajú Google Apps, Salesforce a Dropbox.