SDP Skratky

SDP

SDP je skratka pre Platforma rozvoja predaja.

Nástroj, ktorý pomáha zástupcom rozvoja predaja orientovať sa v procese kvalifikácie potenciálneho zákazníka a vedúceho, vrátane stanovenia priorít a plánovania činností s cieľom maximalizovať efektivitu predaja a rýchlejšie uzavrieť obchod.