Skratky SDR

SDR

SDR je skratka pre Zástupca rozvoja predaja.

Úloha predaja, ktorá je zodpovedná za rozvoj nových obchodných vzťahov a príležitostí.