Skratky SMB

SMB

SMB je skratka pre Malé a stredné podniky.

Malé a stredné podniky sú organizácie so špecifickou veľkosťou, či už počtom zamestnancov alebo ročnými tržbami. Ak sa meria počtom zamestnancov, malé podniky sú tie, ktoré majú menej ako 100 zamestnancov a stredne veľké podniky sú tie organizácie, ktoré majú 100 až 999 zamestnancov. Ak sa alternatívne meria ročným príjmom, ide o organizácie s ročným príjmom nižším ako 50 miliónov USD a stredne veľké alebo organizácie, ktoré zarábajú viac ako 50 miliónov USD, ale menej ako 1 miliardu USD. Skratku SME používajú mimo USA.