SMS skratky

SMS

SMS je skratka pre Služba krátkych správ.

Pôvodný štandard pre odosielanie textových správ cez mobilné zariadenia. Jedna textová správa bola obmedzená na 160 znakov vrátane medzier. SMS bola navrhnutá tak, aby vyhovovala iným signalizačným protokolom, a preto je dĺžka SMS správy obmedzená na 160 7-bitových znakov, tj 1120 bitov alebo 140 bajtov. Ak používateľ odošle viac ako 160 znakov, môže byť odoslaná až v 6 častiach s celkovým počtom 918 znakov v prepojenej správe.