SOV Skratky

SOV

SOV je skratka pre Share Of Voice.

Model merania v rámci marketingu a reklamy. Podiel hlasu meria percento mediálnych výdavkov spoločnosti v porovnaní s celkovými mediálnymi výdavkami na produkt, službu alebo kategóriu na trhu.