SPF Skratky

SPF

SPF je skratka pre Rámec politiky odosielateľa.

Sender Policy Framework je e-mailový autentifikačný protokol určený na detekciu falšovania odosielajúcej domény z neautorizovanej odosielacej služby alebo IP adresy počas doručovania e-mailu.