SQL skratky

SQL

SQL je skratka pre Kvalifikovaný zákazník pre predaj.

Potenciálny zákazník, ktorý sa posunul cez predajný kanál – od marketingovo kvalifikovaného vedúceho cez predajom akceptovaného potenciálneho zákazníka – do pozície, v ktorej môže predajný tím teraz pracovať na jeho premene na aktívneho zákazníka.

zdroj: Gartner

SQL

SQL je skratka pre Štruktúrovaný Dopytovací Jazyk.

Jazyk používaný v programovaní a určený na správu údajov uložených v systéme správy relačných databáz alebo na spracovanie toku v systéme správy toku relačných údajov. Syntax a súvisiaca knižnica funkcií sa môžu medzi databázovými platformami líšiť.