Skratky SSL

SSL

SSL je skratka pre Secure Sockets Layer.

Kryptografické protokoly určené na zabezpečenie komunikácie cez počítačovú sieť.