SSP Skratky

SSP

SSP je skratka pre Platforma na strane ponuky.

platforma na strane predaja, SSP je platforma, ktorá umožňuje vydavateľom spravovať svoj reklamný inventár, napĺňať ho reklamami, sledovať odozvu a získavať výnosy.