TCPA skratky

TCPA

TCPA je skratka pre Zákon o ochrane spotrebiteľa telefónu.

Toto nariadenie Spojených štátov amerických bolo prijaté v roku 1991 a obmedzuje používanie systémov automatického vytáčania, umelých alebo vopred nahraných hlasových správ, textových správ SMS a faxov. Špecifikuje tiež niekoľko technických požiadaviek na faxy, automatické vytáčacie zariadenia a systémy hlasových správ – v zásade s ustanoveniami vyžadujúcimi identifikáciu a kontaktné informácie subjektu, ktorý používa zariadenie, ktoré má správa obsahovať.