Skratky URI

URI

URI je skratka pre Univerzálny identifikátor zdroja.

Člen univerzálnej množiny mien v registrovaných menných priestoroch a adries odkazujúcich na registrované protokoly alebo menné priestory. Často sa používa zameniteľne s Universal Resource Locator (URL), čo je forma URI.