Skratky adries URL

URL

URL je skratka pre Jednotný vyhľadávač zdrojov.

Forma identifikátora URI (Universal Resource Identifier), ktorá definuje adresu, ktorá sa mapuje na prístupový algoritmus pomocou sieťového protokolu