USP skratky

USP

USP je skratka pre Unikátny Predaj Proposition.

Marketingová stratégia vyvinutá a realizovaná s cieľom informovať potenciálnych zákazníkov a zákazníkov o odlíšení vlastnej značky, produktu alebo služby od konkurencie. Tiež známy ako jedinečné miesto predaja, Alebo jedinečná hodnota (bežná cena).