USSD skratky

USSD

USSD je skratka pre Neštruktúrované údaje doplnkových služieb.

Komunikačný protokol, ktorý používajú mobilné telefóny na komunikáciu s počítačmi operátora mobilnej siete. S USSD interagujú používatelia mobilných zariadení priamo výberom z ponúk. Na rozdiel od SMS správy, správa USSD vytvára spojenie v reálnom čase s každou reláciou, čo umožňuje obojsmernú komunikáciu informácií.