UX skratky

UX

UX je skratka pre User Experience.

Každá interakcia zákazníka s vašou značkou počas nákupného procesu. Zákaznícka skúsenosť ovplyvňuje vnímanie vašej značky kupujúcim. Pozitívna skúsenosť premení potenciálnych kupcov na zákazníkov a udrží súčasných zákazníkov lojálnych.