XML akronymy

XML

XML je skratka pre rozšíriteľný značkovací jazyk.

Značkovací jazyk používaný na kódovanie údajov vo formáte, ktorý je čitateľný človekom aj strojovo.