Vytváranie ciest pre spokojnosť zákazníkov v spoločnosti Fintech Webinar na požiadanie - Salesforce

Pretože digitálna skúsenosť je pre spoločnosti poskytujúce finančné služby naďalej hlavnou oblasťou zamerania, základom tejto skúsenosti je cesta zákazníka (osobný digitálny kontaktný bod vyskytujúci sa naprieč kanálom). Pripojte sa k nám, pretože poskytujeme informácie o tom, ako rozvíjať svoje vlastné cesty za akvizíciou, nástupom, udržaním a zvyšovaním hodnoty so svojimi vyhliadkami a zákazníkmi. Taktiež sa pozrieme na najpôsobivejšie cesty realizované s našimi zákazníkmi. Webinar Date and Time This is a