Signkick Marketplace: Brilling Billboard to the 'Click-to-Purchase' Generation

Vonkajší reklamný priemysel je obrovský a lukratívny priemysel. V tomto veku digitálneho neporiadku má spojenie so spotrebiteľmi, keď sú „na cestách“ na verejných priestranstvách, stále nesmiernu hodnotu. Billboardy, úkryty pre autobusy, plagáty a reklamy na dopravu sú súčasťou každodenného života spotrebiteľov. Ponúkajú nespočetné množstvo príležitostí na zreteľné vysielanie správ relevantnému publiku bez toho, aby súperili o pozornosť medzi tisíckami ďalších reklám. Ale nie vždy je to ľahké