Dômyselný prístup k AI obmedzuje sady zaujatých údajov

Aby boli riešenia poháňané AI účinné, vyžadujú si súbory údajov. A vytváranie týchto súborov údajov je na systematickej úrovni spojené s problémom implicitnej zaujatosti. Všetci ľudia trpia zaujatosťou (vedomou aj nevedomou). Predpojatosti môžu mať rôzne formy: geografické, jazykové, sociálno-ekonomické, sexistické a rasistické. A tieto systematické predsudky sú zapracované do údajov, čo môže mať za následok produkty AI, ktoré zachovávajú a zväčšujú zaujatosť. Organizácie potrebujú na zmiernenie starostlivý prístup