Prečo predajné a marketingové tímy potrebujú cloudové ERP

Vedúci marketingu a predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania výnosov spoločnosti. Marketingové oddelenie hrá zásadnú rolu pri propagácii podniku, pri podrobnom rozpisovaní jeho ponúk a pri stanovovaní jeho odlišností. Marketing tiež generuje záujem o produkt a vytvára potenciálnych zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Spoločne sa predajné tímy zameriavajú na premenu potenciálnych zákazníkov na platiacich zákazníkov. Tieto funkcie sú navzájom úzko prepojené a sú kritické pre celkový úspech firmy. Vzhľadom na vplyv predaja a marketingu na internet