Tipy a osvedčené postupy na testovanie integrácie Salesforce

Testovanie Salesforce vám pomôže overiť vaše prispôsobené integrácie a funkcie Salesforce s inými podnikovými aplikáciami. Dobrý test sa týka všetkých modulov Salesforce od účtov po potenciálnych zákazníkov, od príležitostí po prehľady a od kampaní po kontakty. Rovnako ako v prípade všetkých testov, existuje dobrý (efektívny a efektívny) spôsob vykonania testu Salesforce a zlý spôsob. Aký je teda osvedčený postup pri testovaní služby Salesforce? Používajte správne testovacie nástroje - testovanie Salesforce