Prečo by sa poľný predaj a marketing mali pozerať nad rámec tradičného CRM

Pretože svet sa stáva čoraz viac neosobným s pribúdajúcimi technologickými pokrokmi - sociálnymi médiami, video chatovaním atď. Príležitosť sa naskytla veľmi reálnym spôsobom. Koncept, ktorý kedysi prišiel prirodzený, intuitívny a existoval do značnej miery ako dodatočný nápad, bol odsunutý do nepohodlnej a nákladnejšej časovo náročnej adaptácie. Fyzicky sa dostanete pred ľudí, s ktorými chcete budovať vzťahy. Zdá sa to ako divoko zjavná predstava, ale realita