Top 5 trendov v správe digitálnych aktív (DAM), ktoré sa dejú v roku 2021

Od roku 2021 dochádza v priemysle digitálnej správy aktív (DAM) k určitým pokrokom. V roku 2020 sme boli svedkami masívnych zmien v pracovných návykoch a správaní spotrebiteľa v dôsledku covid-19. Podľa spoločnosti Deloitte sa počet ľudí pracujúcich z domu počas pandémie zdvojnásobil. Existuje tiež dôvod domnievať sa, že kríza spôsobí trvalé zvýšenie práce na diaľku v globálnom meradle. McKinsey taktiež uvádza správy o presadzovaní spotrebiteľov smerom k