Dopad mikromomentov na cestu spotrebiteľa

Horúcim marketingovým trendom, o ktorom sme začali čoraz viac počuť, sú mikro-momenty. Mikromomenty v súčasnosti ovplyvňujú správanie a očakávania kupujúcich a menia spôsob, akým zákazníci nakupujú v rôznych priemyselných odvetviach. Čo však vlastne sú mikromomenty? Akými spôsobmi formujú cestu spotrebiteľa? Je dôležité pochopiť, ako veľmi nová je myšlienka mikromomentov vo svete digitálneho marketingu. Spoločnosť Think with Google vedie výskum v oblasti revolúcií v oblasti technológií pre smartphony