Ambícia: Gamifikácia, aby ste riadili, motivovali a maximalizovali výkonnosť svojho obchodného tímu

Výkonnosť predaja je nevyhnutná pre každé rastúce podnikanie. Vďaka angažovanému predajnému tímu sa cítia viac motivovaní a prepojení s cieľmi a cieľmi organizácie. Negatívny vplyv zamestnancov, ktorí nie sú zamestnaní, na organizáciu môže byť značný - napríklad nevýrazná produktivita a zbytočný talent a zdroje. Pokiaľ ide konkrétne o obchodný tím, nedostatok angažovanosti môže stáť podniky priamym príjmom. Firmy musia hľadať spôsoby, ako aktívne zapojiť predajné tímy alebo riskovať