3 lekcie od spoločností, ktoré sa skutočne zameriavajú na zákazníka

Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov je zrejmým prvým krokom pri poskytovaní optimálnych zákazníckych skúseností. Ale je to len prvý krok. Nič sa nedosiahne, pokiaľ táto spätná väzba nevyvolá nejaký druh akcie. Príliš často sa spätná väzba zhromažďuje, agreguje do databázy odpovedí, analyzuje sa v priebehu času, generujú sa správy a nakoniec sa robí prezentácia odporúčajúca zmeny. Do tej doby zákazníci, ktorí poskytli spätnú väzbu, zistili, že sa s ich príspevkom nič nerobí a urobili