Výsledky prieskumu: Ako reagujú marketéri na pandémiu a blokádu?

Pretože blokovanie uľahčuje a viac zamestnancov sa vracia späť do kancelárie, zaujímalo nás skúmanie problémov, ktorým malé podniky čelia v dôsledku pandémie Covid-19, čo robia počas blokovania pre rozvoj svojho podnikania, akékoľvek zvyšovanie kvalifikácie, ktoré urobili , technológia, ktorú využili v tomto období, a aké sú ich plány a vyhliadky do budúcnosti. Tím Tech.co robil prieskum u 100 malých firiem o tom, ako to zvládli počas výluky. 80%