Dôležitosť umožnenia predaja

Aj keď sa preukázalo, že technológia umožňujúca predaj zvyšuje príjmy o 66%, 93% spoločností ešte musí implementovať platformu umožňujúcu predaj. Je to často kvôli mýtom o umožnení predaja, ktoré sú drahé, zložité na nasadenie a majú nízku mieru adopcie. Predtým, ako sa ponoríme do výhod platformy umožňujúcich predaj a čo robí, najskôr sa ponoríme do toho, čo je umožnenie predaja a prečo je dôležité. Čo je to podpora predaja? Podľa Forrester Consulting,