Digitálna transformácia a význam integrácie strategickej vízie

Jedným z mála strieborných obložení krízy COVID-19 pre spoločnosti bolo nevyhnutné zrýchlenie digitálnej transformácie, ktoré podľa Gartnera zažilo v roku 2020 65% spoločností. Bolo to vpred, pretože podniky na celom svete posunuli svoj prístup vpred. Pretože pandémia zabránila mnohým ľuďom vyhnúť sa osobným interakciám v obchodoch a kanceláriách, organizácie všetkých typov reagovali na zákazníkov pohodlnejšími digitálnymi službami. Napríklad veľkoobchodníci a B2B spoločnosti