Ako môžu riadiaci pracovníci využiť analýzu údajov na zvýšenie výkonu

Klesajúce náklady a rastúca sofistikovanosť metód analýzy údajov umožnili aj novým začínajúcim podnikom a malým podnikom využívať výhody vynikajúceho prehľadu a lepšieho porozumenia. Analýza dát je silný nástroj, ktorý má potenciál zvýšiť efektívnosť, zlepšiť vzťahy so zákazníkmi a zabezpečiť, aby boli podniky schopné ľahšie identifikovať a riešiť potenciálne problémy. Ak sa dozviete niečo viac o najnovších nástrojoch a analytických metódach, získate tie najnovšie zdroje a riešenia