Čo v skutočnosti znamená „kontextový marketing“?

Ako niekto, kto si urobil kariéru vďaka obsahu, komunikácii a rozprávaniu príbehov, mám vo svojom srdci špeciálne miesto pre úlohu „kontextu“. To, čo komunikujeme - či už v podnikaní alebo v osobnom živote - sa pre naše publikum stane relevantným, iba ak pochopí kontext správy. Bez kontextu sa význam stráca. Bez kontextu sú diváci zmätení z toho, prečo s nimi komunikujete, čo si majú odniesť a nakoniec z toho, prečo vaša správa