Päť spôsobov, ako spoločnosti Martech hrajú dlhú hru vzhľadom na očakávaný pokles marketingových výdavkov o 28%

Pandémia koronavírusov prišla s radom výziev a poznatkov zo spoločenskej, osobnej a obchodnej perspektívy. Udržať nový obchodný rast bolo náročné z dôvodu ekonomickej neistoty a zmrazených obchodných príležitostí. A keď teraz Forrester očakáva možný pokles marketingových výdavkov o 28% v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, niektoré z 8,000 XNUMX+ martechových spoločností sa môžu (neefektívne) usilovať o to, aby sa v príprave prehnali. Čo však verím, udrží martechové podniky v raste