Utopická budúcnosť predaja kanálov

Kanáloví partneri a predajcovia s pridanou hodnotou (VAR) sú ryšavým nevlastným dieťaťom (zaobchádza sa s ním bez prvoradého práva), pokiaľ ide o získavanie pozornosti a zdrojov od výrobcov nespočetného množstva výrobkov, ktoré predávajú. Sú poslední, ktorí absolvujú školenie, a ako prví zodpovedajú za splnenie svojich kvót. Vďaka obmedzeným marketingovým rozpočtom a zastaraným nástrojom predaja sa ťažko snažia efektívne informovať o tom, prečo sú produkty jedinečné a odlišné. Čo je to predaj kanálov? Metóda