SkAdNetwork? Sandbox na ochranu osobných údajov? Stojím s MD5

Oznámenie spoločnosti Apple z júna 2020, že IDFA bude v septembri vydaním iOS 14 pre spotrebiteľov funkciou prihlásenia, malo pocit, že koberec bol stiahnutý spod 80 miliárd reklamného priemyslu, čo marketingových pracovníkov zúrilo v hľadaní ďalšej najlepšej veci. Teraz sú to už viac ako dva mesiace a stále sa škriabeme po hlavách. S nedávnym veľmi potrebným odložením do roku 2021 musíme ako priemyselné odvetvie tento čas efektívne využiť na nájdenie nového zlatého štandardu pre