Je vaša organizácia pripravená využiť veľké dáta?

Big Data je pre väčšinu marketingových organizácií viac ašpiráciou ako realitou. Široký konsenzus o strategickej hodnote veľkých dát ustupuje nespočetným technickým problémom, ktoré sú potrebné na štruktúrovanie dátového ekosystému a na oživenie prehľadných poznatkov založených na dátach v personalizovanej komunikácii. Pripravenosť organizácie využiť veľké dáta môžete zhodnotiť analýzou schopností organizácie v siedmich kľúčových oblastiach: Strategická vízia je prijatie veľkých dát ako kritickej