Veľké dáta a marketing: veľký problém alebo veľká príležitosť?

Každá firma, ktorá rokuje priamo so zákazníkmi, sa chce ubezpečiť, že dokáže prilákať a udržať zákazníka čo najefektívnejšie a najrýchlejšie. Dnešný svet ponúka veľa kontaktných bodov - tradičné kanály priamej pošty a e-mailu, a teraz oveľa viac prostredníctvom webu a nových stránok sociálnych médií, ktoré sa objavujú každý deň. Veľké dáta predstavujú výzvu a príležitosť pre obchodníkov, ktorí sa snažia spojiť a komunikovať so zákazníkmi. Toto