Generačný marketing: Pochopenie rôznych vekových skupín a ich preferencií

Obchodníci vždy hľadajú nové spôsoby a stratégie, ako osloviť svoje cieľové publikum a dosiahnuť najlepšie výsledky z marketingových kampaní. Generačný marketing je jednou z takýchto stratégií, ktorá poskytuje obchodníkom príležitosť preniknúť hlboko do cieľového publika a lepšie porozumieť digitálnym potrebám a preferenciám ich trhu. Čo je generačný marketing? Generačný marketing je proces rozdelenia publika do segmentov na základe jeho veku. V marketingovom svete