Marpipe: Vyzbrojenie obchodníkov inteligenciou, ktorú potrebujú na testovanie a nájdenie víťaznej reklamnej kreatívy

Marketingoví pracovníci a inzerenti už roky závisia od údajov o zacielení na publikum, aby vedeli, kde a pred kým spustiť svoju reklamnú kreatívu. Ale nedávny posun od invazívnych praktík dolovania údajov – výsledok nových a nevyhnutných nariadení o ochrane osobných údajov zavedených nariadeniami GDPR, CCPA a Apple iOS14 – spôsobil, že marketingové tímy sa zamotali. Keďže stále viac a viac používateľov sa odhlasuje od sledovania, údaje o zacielení na publikum sú čoraz menej spoľahlivé. Popredné značky na trhu