Danny Shepherd

Danny Shepherd je spoluvýkonným riaditeľom spoločnosti Intero Digital, 350-členná digitálna marketingová agentúra, ktorá ponúka komplexné marketingové riešenia orientované na výsledky. Danny má viac ako 20 rokov skúseností s riadením stratégií platených médií, optimalizáciou SEO a vytváraním obsahu a PR orientovaného na riešenia. Vedie tím odborníkov v oblasti webového dizajnu a vývoja, marketingu Amazonu, sociálnych médií, videa a grafického dizajnu.