Tri správy, ktoré každý B3B CMO musí prežiť a prosperovať v roku 2

Vedúci marketingu síce môžu mať prístup k tisícom dátových bodov a stovkám správ, ale nemusia sa sústrediť na tie, ktoré majú na podnikanie najväčší dopad.