8 nástrojov pre výskum influencerov, ktoré sú relevantné pre vašu špecializáciu

Svet sa neustále mení a s ním sa mení aj marketing. Pre obchodníkov je tento vývoj obojstrannou mincou. Na jednej strane je vzrušujúce neustále dobiehať marketingové trendy a prichádzať s novými nápadmi. Na druhej strane, čím viac oblastí marketingu pribúda, marketéri sú čoraz vyťaženejší — musíme zvládnuť marketingovú stratégiu, obsah, SEO, newslettery, sociálne siete, vymýšľať kreatívne kampane atď. Našťastie máme marketing

5 spôsobov, ako sociálne počúvanie buduje povedomie o značke, ktoré skutočne chcete

Podniky by si teraz mali viac ako kedykoľvek predtým uvedomovať, že jednoduché monitorovanie sociálnych médií a snaha zlepšiť uznanie značky už nestačí. Musíte tiež držať pri zemi, čo vaši zákazníci skutočne chcú (a nechcú), ako aj držať krok s najnovšími trendmi v odvetví a konkurenciou. Zapojte sa do sociálneho počúvania. Na rozdiel od obyčajného monitorovania, ktoré sa zameriava na zmienky a miery angažovanosti, sociálne počúvanie nuluje sentiment