Štandardizácia adries 101: Výhody, metódy a tipy

Kedy ste naposledy našli všetky adresy vo vašom zozname v rovnakom formáte a bez chýb? Nikdy, však? Napriek všetkým krokom, ktoré môže vaša spoločnosť podniknúť na minimalizáciu chýb v údajoch, je nevyhnutné riešiť problémy s kvalitou údajov – ako sú preklepy, chýbajúce polia alebo medzery na začiatku – v dôsledku manuálneho zadávania údajov. Profesor Raymond R. Panko vo svojom publikovanom článku v skutočnosti zdôraznil, že chyby v tabuľkových údajoch, najmä v malých súboroch údajov, môžu