Prečo by ste sa vy a váš zákazník mali v roku 2022 správať ako manželský pár

Udržanie zákazníkov je dobré pre podnikanie. Vychovávanie zákazníkov je jednoduchší proces ako prilákanie nových a spokojní zákazníci s väčšou pravdepodobnosťou nakupujú opakovane. Udržiavanie silných vzťahov so zákazníkmi nielenže prospieva ziskovosti vašej organizácie, ale tiež neguje niektoré účinky, ktoré pociťujú nové nariadenia týkajúce sa zhromažďovania údajov, ako napríklad hroziaci zákaz súborov cookie tretích strán od spoločnosti Google. 5% nárast udržania zákazníkov koreluje s aspoň 25% nárastom