Mýtus o DMP v marketingu

Platformy pre správu údajov (DMP) sa dostali na scénu pred niekoľkými rokmi a mnohí ich považujú za záchrancu marketingu. Hovorí sa, že tu môžeme mať pre našich zákazníkov „zlatý rekord“. V DMP predajcovia sľubujú, že môžete zhromaždiť všetky informácie, ktoré potrebujete pre 360-stupňový pohľad na zákazníka. Jediný problém - jednoducho to nie je pravda. Gartner definuje DMP ako softvér, ktorý zhromažďuje údaje z viacerých zdrojov