Prečo vaše firemné videá chýbajú a čo s tým robiť

Všetci vieme, čo niekto myslí, keď hovorí „firemné video“. Teoreticky sa tento výraz vzťahuje na akékoľvek video vyrobené spoločnosťou. Býval to neutrálny deskriptor, ale už to nie je. V dnešnej dobe mnohí z nás v B2B marketingu hovoria s koristou firemné video. Je to preto, že firemné video je nevýrazné. Firemné video je tvorené záznamom príliš atraktívnych spolupracovníkov spolupracujúcich v konferenčnej miestnosti. Firemné