Issuu: Nástroj pre marketing, nielen pre časopisy

Vydanie Issuu je často spájané s prekvitajúcim odvetvím online časopisov o útulkoch, rozvíjajúcimi sa módnymi časopismi a inými špecializovanými záujmovými skupinami. Ale Issuu so svojimi ľahko vytvoriteľnými flipbookmi vo formáte PDF môže byť tiež neoceniteľným nástrojom marketingu a rozvoja podnikania. V spoločnosti KA + A, keď pokračujeme v rozširovaní našej klientskej základne, sa spoločnosť Issuu stala sprostredkovateľom zdieľania našej práce s ľuďmi z celej krajiny. Začalo to portfóliovou knihou, ktorú sme navrhli a vytlačili v malých dávkach pomocou aplikácie Blurb