Skladateľné: Plnenie sľubu prispôsobenia

Prísľub personalizácie zlyhal. Už roky počúvame o jeho neuveriteľných výhodách a obchodníci, ktorí to chcú využiť, si zakúpili drahé a technicky komplikované riešenia, len aby príliš neskoro zistili, že prísľub personalizácie je pre väčšinu ľudí iba dymom a zrkadlami. Problém začína tým, ako sa nazeralo na prispôsobenie. Pozícia obchodného riešenia bola formulovaná ako objektív riešenia obchodných potrieb, keď je to skutočne tak